آموزشهایی برای زوجین

آموزشهایی در مورد مسایل جنسی، روابط زناشویی و زندگی سالم

آناتومی دستگاه تناسلی زنان

قسمت خارجی

این قسمت از دستگاه تولید مثل زن عبارت است از تمام آن چیزهائی که در انتهای ستون فقرات قرار گرفته است و منظره خارجی آن پوشیده از مو است و با دست لمس می شود و شکل دو نیمکره را دارد. شیار میان این دو نیمکره نسبتاً بزرگ است و شامل این اعضاء می باشد.

دستگاه تناسلی خارجی زن شامل :1) یالان 2)لبهای بزرگ فرج 3)لبهای کوچک فرج 4) کلیتوریس 5)پرده بکارت می باشد که این دو قسمت ( 6) مجرای اورینر 7)غدد بارتولن) نیز به طور غیر مستقیم به اعضای خارجی مربوط می شوند که به شرح هر کدام خواهم پرداخت.

1- یالان:

یالان قسمت قابل رویت و یالی شکل اندام تناسلی زنانه است. در بالا و جلوی ان بخشی مثلثی شکل دارای بافتی نرم و پوششی از مو می باشد که با ماهیچه معقدی Premium که ان هم قابل رویت است در ارتباط مباشد. کار این ماهیچه جدا کردن یالان از معقد و نگاه داشتن عضله تناسلی در قسمت تحتانی شکم است.یالان  از دو لب بزرگ ملبان تشکیل شده که کار ان پوشش و نگهداری از عضو های حساس اندام تناسلی زنانه است. دو لبان کوچک کلبان در زیر ملبان قرار دارند و از قسمت فوقانی به هم متصل شده و به شکل پوششی کپل را در بر میگیرند. قسمت داخلی یالان در میان کلبان است. در اینجا مهبل فرج و مدرار قرار دارد از همین رو تشخیص این دو برای افراد بی تجربه مشکل و دردسر افرین است. مهبل در دختران باکره با غشایی نازک و ظریف پوشیده شده که به اصطلاح «پرده بکارت» نام دارد. این پوسته به علل گوناگون مانند: ممکن است در اثر پریدن، کشش دو پا از هم، دوچرخه و اسب سواری پاره شود ( احتمال آن خیلی کم است). ولی در اثر دخول الت مرد ، بازی با خود و در نهایت به طور نسبتا کامل در اثر زایمان به تدریج از مقابل مهبل زائل می شود و فقط بخشی از ان باقی می ماند.


2- لبهای بزرگ (ملبان): لبهای بزرگ دو لایه کلفت از بافت پوستی هستند که از قسمت فوقانی دستگاه تناسلی اغاز و تا معقد ادامه میابند.

قسمت خارجی این لبها از پوست رنگی غدد چربی و البته پس از بلوغ از مو پوشیده میشود و بشکل مثلث است. کار این ها محافظت عمق فرج است. موهای این قسمت نرمتر و کمرنگ تر و صاف تر از موهای خود آلت است و در جلو زیاد و بتدریج بسمت عقب کم می شود و رنگ لبها پریده تر از سایر قسمتهای آلت است.

درون لبها رنگ گلی یا زرد دارد و بیش از چندی موی نرم چیزی دیده نمی شود. فاصله لبهای بزرگ تا مقعد سه سانتیمتر است. زیر این لایه های پوستی اغلب بافتی از چربی چند رباط رشته های نرم ماهیچه ای عصب ها و رگهای لنفاوی و خونی قرار دارند. ملبان در حین دخول با بیضه های مرد در تماس قرار می گیرد. غددی که در این لبهاست عطری از خود تراوش می کند که موجب تحریک در هر دو جنس میشود. ملبان مهبل را از اسیب مستقیم خارجی حفظ می کند به عبارتی دیگر به نوعی سپر مهبل است. ملبان همان خایه در مردان است اما به صورت دو نیم صفحه. اگر با دقت به کلبان نگاه کنید و ان را با بافت پوستی خایه مقایسه کنید متوجه می شوید که از یک جنس هستند منتها در زن به صورت دو نیم صفحه و در مرد به صورت کروی شکل است.

3- لبهای کوچک (کلبان): کاملاً داخل لبهای بزرگ قرار دارند و عبارت از دو چین کوچک هستند که قسمت داخلی آنها همیشه مرطوب است. مو ندارد و چربی در خود نگاه نمی دارد و مانند لبهای بزرگ برجسته نمی شود. که حالت و شکل انها در زنها متفاوت است ان هم بر حسب بافت و رنگ از صورتی گرفته تا قهوه ای. این لبها ممکن است صاف یا تو رفته باشند و با ملبان پوشیده شده باشند یا خیر. دقت کنید که شکل بافت پوستی نرمی و سختی و رنگ اندام تناسلی زنانه  در بانوان و دوشیزگان متفاوت است.

شاید ممکن است شکل ظاهری لبها را به تاج خروس شبیه نمود. تجمع لبهای کوچل در جلو کلیتریس را درست می کند. نقش لبهای کوچک در زایمان بسیار مهم و قابل توجه است. طول آن در حدود چهار سانتیمتر باید باشد ولی می توانند سه یا چهار برابر خود کشش پیدا کنند. این کشش و انبساط بدون درد خواهد بود و علت آن هم باز شدن چینهای متعدد لبهاست.

 

در داخل و میان کلبان و در دو نیمه ادام تناسلی حبابهای دهلیزی وجود دارند. کار این حبابها یا اسفنجها این است که حین تحریک جنسی با جذب خون به داخل خود متورم شده و در طول این جریان قطر کلبان را دو یا حتی سه برابر حجم ان در حالت عادی کند. معمولا زنانی که کلبان در انها به وضوح پیداست دارای حساسیت جنسی بالاتری هستند .

کلبان دارای کارکرد های زیر میباشد:

1- محفوظ نگهداشتن هر چه بیشتر اندامهای داخلی اندام تناسلی.

2- افزایش حساسیت جنسی در حین امیزش به علت وجود رگهای نسبتا بزرگ خونی و سررشته های عصبی.

کلبان به مراتب از تراکم بیشتری از رشته های عصبی نسبت به چتل برخوردار است از همین روست که نیز در اثر تحریکات جنسی شدت و حساسیت بیشتر و بالاتری نسبت به چتل از خود نشان میدهد.


4- کلیتریس: در زنان از کلیتریس جز قسمت بسیار کم آن آزاد است در حال عادی دیده نمی شود زیرا نسج اسفنجی کلیتریس به شاخه های آلت کاملاً چسبیده است.

کلیتریس از نظر ژایل انواع گوناگون دارد کلیتریس ظاهراً برای مشاهده کامل این عضو حتماً لازم است که لب ها را بکنار زده و آن وقت کلیتریس برنگ گلی باز متمایل به سفید بطول چهار تا هشت میلیمتر بیضی عیان می شود.

کلیتریس در کار جنسی نقش بسیار مؤثری دارد. تحریکات مرد تماماً بسبب همین عضو است. کلیتریس در زنان رل شبه آلت مرد را بازی می کند. در هنگام نزدیکی بزرگ می شود و گاه طول آن به دو سانتیمتر می رسد منتهی بجای اینکه به طرف خارج میل پیدا کند به طرف داخل انحنا می یابد و وقتی آلت مرد داخل آلت زن قرار می گیرد آن را می فشارد.

اگر این عضو ناقص باشد و نتواند کار خود را انجام دهد، مسلماً و محققاً اعمال جنسی نخواهد توانست صورت حقیقی خود را باز یابد. زنانیکه کلیتریس آنها کوچک باشد نه خود لذت می برند و نه می توانند به مرد لذت بدهند. زنان لسبوس بداشتن کلیتریس بزرگ معروفند و از همین جهت است که میل جنسی زنان در این نقطه به آخرین مرحله رسیده است. این دسته از زنان هرگز از بابت امیال جنسی زنان خوبی نیستند و نمی توانند موجبات لذت را برای مرد فراهم اورند. یکی از علل سرد مزاجی در مردان همین علت است.


5- مجرای اورینر: بین تشکیلات لبهای بزرگ و کوچک محل خالی وجو دارد که آنرا دهلیز آلت می نامند. «دکینسون» به این فضا «قیف جماع» نام داده است زیرا همان دهلیز است که آلت مرد را می پذیرد و به آن برای پس و پیش رفتن محل می دهد و این مجرا هنگام عمل نزدیکی نقش مهمی در لذت بخشیدن به مرد بازی می کند.

این مجرا محدود است از جلو به کلیتریس و از عقب به الت و از جلو به لبهای بزرگ و کوچک. در حال عادی که آلت بسته است این مجرا کوچک جلوه می کند ولی اگر لبهای بزرگ و کوچک از هم دور شوند، دهلیز بیضی شکل بطول هفت سانتیمتر و عرض دو سانتیمتر و نیم خود نمائی خواهد نمود. این مجرا باز دو قسمت مشخص دارد یکی قسمت مقدم که به مجرای اورینز می خورد و یکی قسمت مؤثر که به مهبل منتهی می شود و در دختران باکره به پرده بکرات اختتام می پذیرد. مجرای اورینر در دو سانتیمتر و نیمی زیر کلیتریس جای گرفته و شکل آن مانند معکوس حرف «ایگرگ» فرانسه است (وی) طول آن را حدود دو سه سانتیمتر می باشد.

در برخی که مجرای اورینر به صورت حقیقی خود نیست، کار نزدیکی مشکل و بلکه خطرناک است و حتماً احتاج به عمل جراحی است که مجرا باز کنند و آنرا به شکل واقعی خود در آورند. در دختران باکره این مجرا زیاد مشخص جلوه نمی کند ولی همینطور که عمر زن پیش می رود بر این مجرا از حیث طول و عرض اضافه می شود. در زنان پیر این مجرا دیگر به حد بزرگی خود می رسد. در طرفین مجرا قدری متمایل به عقب غدد اسکن وجود دارد که کار آن شبیه به غدد پروستات مردهاست.


6- غدد بارتولن: وقتی با یک زن نزدیکی می شود و الت در داخل فرج چند بار رفت وآمد کرد طرف احساس راحتی می نماید و رطوبت و ماده لزی در داخل فرج جمع می شود.

این ماده را غدد بارتولن دفع می کنند. غدد بارتولن یا غده فرج و مهبل به درشتی یک بادام در طرف چپ و راست مهبل قرار دارد و کارش همین ترشح ماده لغزنده می باشد اگر این غده ها کار خود را خوب انجام ندهند عمل مقاربت بسختی انجام خواهد پذیرفت و شما لذت واقعی این کار را درک نخواهید کرد.

قسمت داخلی

اعضای داخلی دستگاه تناسلی زن که عبارت است از: مهبل- تخمدانها- زهدان و شیپور درون محوطه اسخوانی به نام (باسن) جای گرفته است و عمده کار تولید مثل را قسمت دخلی انجام می دهد و ما می توانیم به طور خلاصه بگوئیم که قسمت خارجی دستگاه تناسلی زن خاص جماع و لذت بخشیدن به مرد است و کار قسمت داخل تولید مثل می باشد.

 دستگاه تناسلی داخلی زن شامل :1) رحم 2)  مهبل 3) تخمدانها  4) لوله های تخمک بر

«falopian tubeK  = لوله های فالوپ»، «ovary = تخمدان»، «uterus = رحم »، «bladder = مثانه»    «cervix = گردن رحم »، «rectum = راست روده »، «urethra = پیشابراه »، «Clitoris = کلیتوریس» «  Leg = پا  »، «  Vagina = واژن» 

تشریح اندام تناسلی زنانه

مهبل (واژن) :

مهبل مجرایی کاملا انعطاف پذیر و عضلانیست که طول ان از هشت تا دوازده سانتیمتر فرق میکند و پهنای ان حدود دو و نیم سانت میباشد. مهبل ظرفیت رشد طولی تا چندین سانتیمتر و پهنا تا دو برابر در هنگام تحریکات جنسی را داراست. ورودی مهبل در طی زایمان تا حد قابل ملاحظه ای گشاد میشود و معمولا به پهنایی تا ده سانتیمتر نیز میرسد. مهبل در دختران باکره تا حدی با پرده-بکارت hymen پوشیده شده است. وقتی یک زن ایستاده است  مهبل وی بصورت عمودی در راستای بدنش قرار ندارد بلکه قسمت فوقانی ان به سمت پایین متمایل است. محل دقیق مهبل بین مثانه و راست روده است. دیواره مهبل با لایه هایی پوشیده شده و دارای غدد مترشحه نیست. غشا  داخلی مهبل فوق العاده به هورمونهای تخمدان حساس میباشد و سلولهای سطحی ان خیلی ناپایدار هستند. با مطالعه بر روی این سلولها میتوان به سرطان ”دهانه-رحم“ و همچنین سرطان مهبل پی برد. با توجه به سن و دوره ماهیانه ساختار مخاطی غشاء داخلی تغییر میکند. این مخاط در یک زن بالغ به صورت مایعی سفید و لزج است که شامل باکتریهاست و البته سبب رطوبت و لزاجت مهبل میشود. این مایع با اسیدی نگه داشتن این محل در حفظ و نگهداری مهبل از میکروبها نقشی عمده دارد و دلیل این امر نیز اسید لاکتیک از خانوادهء همان اسیدی که در ماست نیز هست موجود در ان است.در طی امیزش جنسی چل مرد وارد مهبل میشود تا اسپرم و منی semen خود را در ان تزریق کند. در طی زایمان اندازه مهبل برای بیرون امدن جنین و جفت ان از پنج تا شش برابر گشادتر میشود.

رحم :

یک عضو ماهیچه ای به شکل گلابی می باشد که درون لگن در بالای مثانه و جلوی راست روده (رکتوم) واقع شده است.اندازه طبیعی آن حدود 8در5 سانتیمتر است. ارتفاع ان شش تا هشت سانتیمتر و پهنای ان سه تا چهار سانتیمتر است اما در طی حاملگی رحم تغییرات زیادی را متحمل میشود مثلا در نه ماهگی ارتفاع ان به سی سانتیمتر میرسد. رحم در این وضع در انتهای مهبل قرار گرفته و تقریبا به سمت مثانه متمایل و بدان متکیمیشود. در طول عادت-ماهیانه نیز رحم محل خود را به راحتی تغییر میدهد. ”رباطهای نرم“ تا حدی به رحم انعطاف پذیری میدهند و در همان حال ان را معلق نگه میدارند. در هر طرف انتهایی رحم ”لوله های فالوپ“ وجود دارند. عضله رحمی با مخاطی به نام ”اندومتریم“ پوشیده شده است. این مخاطها که حاوی رگهای خونی و غدد مترشحه میباشند همچنین دریافت کننده ”تخم“ نیز هستند و البته با توجه به سن و دوره-ماهیانه هر شخص تغییرات مهمی در بافت آنها رخ میدهد. وقتی تخمک بارور نشود این مخاط بعلاوه تخمک از رحم خارج میشوند. رحم با گردنه ان که قسمتی سفت و محکم (حدودا سه سانت) میباشد بسته میشود. شما میتوانید این قسمت را با انگشت خود در انتهای مهبل حس کنید. مجرایی ظریف از بین قیف-رحم میگذرد و بدین ترتیب رحم به مهبل مرتبط میشود. از طریق همین مجراست که خون-قاعدگی بیرون می آید یا اسپرمها نیر وارد رحم شده و به سمت لوله های فالوپ به قصد باروری تخمک میروند. گردنه-رحم در وسط خود مجرای کوچکی دارد این مجرا در زنانی که هنوز بچه دار نشده اند کوچکتر از کسانی است که زایمان داشته اند.

رحم اصلا یک عضله است آن هم با نقشی بسیار مهم در تمام مراحل تولید مثل از ورود اسپرم به مهبل و سپس خود گرفته تا تکامل جنین و شکل پذیری جفت ان و انقباضات رحمی که منجر به تولد نوزاد میشود.

 

لوله های فالوپ ( لوله های تخمک بر ):

لوله هایی انعطاف پذیرند با درازای تقریبی ده تا دوازده سانتیمتر که قطر داخلی انها کمی بیشتر از قطر یک تار موست. این لوله ها از انتهای بالایی رحم شروع و تا تخمدانها که به صورت منگوله های متحرکی هستند ادامه میابند.

لوله های فالوپ تخمک را با محاطی ان از مقصدش تا رحم در برمیگیرند. همچنین این لوله ها مسیری مناسب برای عبور اسپرم به محل باروری تحصیل اطمینان از صلابت و قدرت باروری اسپرم و بالاخره حمل نطفه به سمت رحم هستند.

تخمدانها :

”تخمدانها“ دو غده به اندازه دو بادام بزرگند که حدود چهار سانتیمتر بلندی و دو و نیم سانتیمتر پهنا دارند. این غدد از دو طرف توسط رباطی نازک به رحم متصل میباشند. و رباطی دیگر این غدد را به لوله های فالوپ متصل میکند. یک دختر در هنگام تولد حدود 700000 تا 2000000 تخمک دارد که بیشتر انها در طی بچگی از بین میروند و به 300000 تا 400000 تا کاهش می یابد که بالاخره فقط حدود 300 تا 400 تخم به دورهء بلوغ میرسند. این امر نزدیک به سی سال (دوره باروری یک زن به طور متوسط) و حدودا سیزده بار در سال یعنی با فاصله های 28 روزه ادامه دارد تا اینکه تمام تخمکها به اتمام میرسند و زن وارد دوره یائسگی میگردد. در نتیجه فعالیت تخمدانها نامحدود نیست همانطور که می بینید شروع این فعالیت بلوغ و پایان ان یائسگی است. تخمکها در یک نوع مجتمع سلولی محصور هستند که پس از طی یک دوره ای در اثر هورمونهایی که از غده هیپوفیز ترشح میشوند به رشد خود میرسند. نام این مجتمع ها ”فولیکول“ است که یک بار در هر 28 روز بالغ و باز شده یک تخمک رها می کند.

 لینک مرتبط :

آناتومی دستگاه تناسلی مردان

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹ساعت 22:59  توسط 3ex  |